Oferta


oferta

Prowadzenie działań monitorujących

SAFE IDEA używając profesjonalnych narzędzi informatycznych oraz korzystając z wieloletniego doświadczenia swoich pracowników w zakresie praw autorskich zajmuje się bieżącym monitorowaniem sieci internetowych. Przedmiotowe działania pomagają zebrać wartościowy materiał dowodowy, który stanowi podstawę do wszczęcia zarówno procedury cywilnej i karnej, w obu przypadkach pozwala zakończyć postępowania w sposób korzystny dla Klienta.

 

oferta

Akcje sprawdzające

Materiał dowodowy uzyskany w drodze prowadzonych działań monitorujących podlega dogłębnej analizie dokonanej przez specjalistów z zakresu informatyki oraz prawa, co umożliwia jednoznaczną ocenę w kwestii ewentualnego naruszenia praw autorskich.

 

oferta

Wszczęcie postępowania prawnego

W sytuacji postępowań karnych SAFE IDEA współpracuje z Kancelarią Adwokacką w Sopocie, która ma duże doświadczenie związane z tematyką własności intelektualnej. W zależności od opinii prawnej występujemy z wnioskami o usunięcie nielegalnych treści z Internetu i zablokowanie do nich dostępu, w celu uniemożliwienia niedozwolonego ich pobierania oraz rozpowszechniania.