Bezpieczeństwo
praw autorskich

w przestrzeni wirtualnej i komercyjnej


SAFE IDEA Sp. z o.o. powstała z myślą o ochronie praw autorskich i znaków towarowych na terenie Polski. Niezależnie, czy są Państwo właścicielem znaku towarowego, myśli technicznej, programu komputerowego, czy wydali książkę - wszystkie te utwory są chronione prawem. Naszą misją jest zwalczanie nieuczciwej działalności, za pośrednictwem której bez zgody rozpowszechnia się zastrzeżone treści i produkty.